Zápis ze schůze VV TJ Sokol Čestice

TJ SOKOL ČESTICE z.s

Zápis ze schůze VV TJ Sokol Čestice, která se konala dne 14.1.2019 v 18.00 hod v Česticích.
Přítomni: Sršeň Mil., Beránek, Sajdl, Sršeň Mich., Piatnica, Kopecký
Omluveni: Vondráček, Javůrek a Sršňová K.
Předseda TJ p.Sršeň přivítal přítomné a seznámil se stručným programem
➢ seznámil s plněním usnesení, které odsouhlasila VH
termíny se plní, školení rozhodčích nebo trenérů bude probíhat až během roku, změny na krajský soud ohledně změny předsedy, č.p.vše proběhlo bez
problémů a soud již změny zapsal
➢ úkol pro předsedu dodat návrh souhlasů ohledně GDPR a celková tabulka
jednotlivých členů oddílů s podpisy
➢ úkol pro p.Beránka dodat účetní veškeré doklady na ÚM k zúčtování Sokola do max. do 14 dnů nejdéle
➢ dále byl rozebrán rámcový plán činnosti TJ, dle jednotlivých měsíců, p.Sršeň seznámil s jednotlivými turnaji, bylo diskutováno o termínech jarního turnaje, který bohužel vychází na velikonoce, VV rozhodl turnaj uspořádat o týden později 27.4.2019 ( sobota), další sporný termín bylo národní finále ve volejbalu, bude již tento turnaj brán jako otevřený pro všechny kategorie a hlavní bude právě o pohár kam se budou moci přihlásit všechna družstva od okresů až po ligu. Zde se opět sešli 2 turnaje s Lupenicí, nakonec VV také rozhodl po debatě o termínu 31.8.2019 ( sobota)
➢ do plánu byl zařazen turnaj v nohejbalu v měsíci únoru, bude jednáno s
p.Zaujecem
➢ dalším bodem bylo stanovení poplatku propůjčování bufetu s příspěvkem na energie, bylo odsouhlaseno 400,- Kč pro členy TJ Sokol Čestice a 600,- Kč pro nečleny a cizí.
➢ Byla otevřena diskuze ohledně uspořádání akcí pro členy a popř. doplnění pro nečleny – ať již zájezd a nebo uspořádání plesu v roce 2020, bylo by nutné již nyní zamluvit živou hudbu

➢ p.Beránek vznesl dotaz ohledně tarifů a placení záloh, poohlídnout se a
sestavit nabídky od firem, zda by nás to nepřišlo levněji
➢ dále seznámil, že hokejový klub bude žádat OÚ o podporu ve výši 150.000,-

Kč mládežnické družstvo potřebuje na nákup nových strupen, brankářskou
výstroj apod., p.Sršeň doplnil, že za celou TJ bude ještě zažádáno o částku
30.000,- Kč, která nám pomáhá splácet energie a věci na údržbu
➢ p.Sršeň dal podnět na člena, který bude mít na starosti pokladnu ( prozatím ji
vede on sám), další návrh byl vymalovat ještě před jarním turnajem celé
kabiny, budou osloveni malíři z okolí
➢ p.Sršeň seznámil členy VV o dotacích, které se podaly na rok 2019, zatím
nemáme výsledky jak jsme dopadli.

Zapsal: Sršeň