Historie Tj Sokol Čestice

1930

1930 – počátky sportu v Česticích

1951

první volejbalové družstvo, mělo 6 hráčů.

1954

založena tělovýchovná jednota SOKOL

1956

založen oddíl odbíjené, přihlášen do okresní soutěže.

1964

celá sportovní činnost se soustředila do dnešního areálu

1967

slavnostní otevření sportovního areálu ve středu obce. Byly vybudovány sportovní kabiny, sociální zařízení, volejbalové hřiště a nové mantinely pro lední hokej.

1975

za 7 měsíců byla vybudována v akci ?Z? nadstavba kabin v celkové hodnotě 250.000,-Kč. V horní části byla vytvořena jedna z nejhezčích kluboven vesnických tělovýchovných jednot v rámci okresu.

1975

poprvé v historii byly Čestice pověřeny uspořádat celostátní finále vesnických a zemědělských družstev ve volejbalu.

1976

v dubnu je natáčen v Česticích Čs. televizí seriál ?KLUB PŘÁTEL ZDRAVÍ?. Půlhodinový pořad byl natočen pracovníky ČST na základě dlouholeté činnosti a organizovaného sportovního vyžití mládeže v naší obci.

1977

provedeno odvodnění volejbalových hřišť a rekonstrukce celého osvětlení hokejového hřiště. Ke snižování nákladů na dopravu byl zakoupen tělovýchovnou jednotou autobus.

1978

započato v akci ?Z? se stavbou garáže. Dokončení této akce je provedeno v roce 1979.

1980

provedena oprava tělocvičny, která byla v rámci restituce na počátku devadesátých let navrácena

1983

sportovní areál rozšířen o chatičky, které slouží k příležitostnému přespání sportovců přímo v Česticích

1988

vybudováno sedmé hřiště kvůli stále se zvětšujícímu počtu družstev, která přijíždějí na turnaje do Čestic

1997

dokončení stánku pro občerstvení

2002

v naší obci byla otevřena nová tělocvična finančním nákladem více jak osmnácti miliónů.

2004

bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem.

2006

byly provedeny úpravy zázemí, šaten, sociálního zázemí a chatek.

2008

provedena rekonstrukce osvětlení hokejového hřiště

2011

pro sportovce a návštěvníky areálu vzniklo příjemné posezení Hokejka bar